OpleidingsAdviesCommissie (OAC) van Culturele Antropologie

Beste lezers,

Even voorstellen! Wij zijn Tessa de Jonge, Maïté Theze-Lassus en Robert de Haan. Wij vormen voor het studiejaar 2016-2017 de OpleidingsAdviesCommissie (OAC) van Culturele Antropologie. Wij zijn alle drie studenten Culturele Antropologie en zullen ons gedurende het collegejaar inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs op onze opleiding.

Als OAC vertegenwoordigen wij de stem van de studenten binnen de opleiding. Naast het behandelen van klachten zijn wij er voor de studenten om hen te vertegenwoordigen bij het maken van beleidsplannen, het verbeteren van cursussen en andere onderwijs gerelateerde zaken. Om dit voor elkaar te krijgen vergaderen wij wekelijks met elkaar over wat er speelt binnen de opleiding. Daarnaast evalueren wij de cursussen waarbij wij alle punten die van de studenten komen zullen meenemen, denk hierbij aan de literatuur, hoorcolleges, werkgroepen, inhoud van de stof, werkvormen en uiteraard ook de tentamens. Deze evaluaties nemen wij mee naar verschillende docenten om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en verbeteren.

Wij als OAC staan klaar voor alle studenten van Culturele Antropologie. Wij hebben jullie daarom nodig voor het zo optimaal mogelijk verbeteren van het onderwijs. Jullie kunnen bij ons terecht met klachten, vragen, suggesties voor het verbeteren van vakken en uiteraard ook positieve punten m.b.t. het onderwijs die zo moeten blijven. Jullie kunnen ons bereiken via de mail (oacca.uu.nl), jullie kunnen ons persoonlijk aanspreken in de gangen of de collegezaal en jullie kunnen ons vinden op facebook waarmee wij jullie op de hoogte zullen houden van de stand van zaken.

Veel succes met studeren dit jaar!
Wij staan voor jullie klaar!

Groetjes van de OpleidingsAdviesCommissie Culturele Antropologie 2016-2017, Tessa, Maïté en Robert