Bestuur 2005-2006

Voorzitter: Rutger-Jan Scholtens
Secretaris: Loukie Molenaar
Penningmeester: Jacomien Veldboom
Algemeen bestuurslid: Geerte van Rije
Algemeen bestuurslid: Walter Faaij