Raad van Advies

De RvA betreft een onafhankelijk en adviserend orgaan. De Raad geeft advies aan het bestuur van de vereniging en haar commissies. Dit zal de Raad zo onafhankelijk mogelijk doen en kan zowel op aanvraag van het bestuur als op aanvraag van haar commissies. Desalniettemin kan ze ook advies geven aan het bestuur wanneer zij dit nodig acht; dit kan dus ook ongevraagd. Verder kan de Raad dienen als onafhankelijke partij tussen bestuur en haar commissies. De Raad van Advies komt een aantal keer per jaar bij elkaar, minstens drie keer per jaar voor de Algemene Leden Vergaderingen. De Raad van Advies loopt in tegenstelling tot het bestuur parallel aan het kalenderjaar.

Het te beogen doel van de Raad van Advies is om Djembé te professionaliseren en ervoor te zorgen dat de vereniging kan blijven groeien. Middels de RvA wordt ervoor gezorgd dat het bestuur ten allen tijde advies kan vragen om de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren.

De Raad van Advies voor het jaar 2018-2018 bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Mick Spaas
Notulist: Kirsten de Mik
Penningmeester I: Babette Molders
Penningmeester II: Carlo Stokbroeks                                                                         Lisa Altena

Wil je meer weten of solliciteren voor de RvA?
Mail naar rva.djembe@gmail.com