Structuur

Ieder jaar wordt studievereniging Djembé geleid door een vijfkoppig bestuur dat de dagelijkse gang van zaken op zich neemt en de vereniging verder probeert te helpen. Daarbij worden ze geholpen door verschillende commissies die ieder een aantal activiteiten per jaar organiseren.

Ieder jaar presenteert het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering haar plannen en progressie. Hierbij krijgen de leden de kans kritiek te leveren op de gepresenteerde stukken.

Het bestuur wordt daarnaast gecontroleerd door de Raad van Advies, deze bestaat, net als het bestuur en de commissies, uit Djembé-leden.

Huidig bestuur

Oud besturen

Commissies

Raad van Advies